Fundacja Przystanek Schronisko
Numer konta bankowego:
PL 67 1050 1243 1000 0090 3014 0421
SWIFT: INGBPLPW
KRS: 0000431376
NIP: 6351830983

 

 

Dokumenty określające prawa zwierząt oraz obowiązki ich właścicieli.

 

Ustawa z dnia 16 września 2011r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt: [ download ]

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt: [ download ]

Europejska Konwencja Ochrony Zwierząt Towarzyszących: [ download ]

Uchwała Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 r. (rozdział 6): [ download ]

 

 Mieszkańcom Katowic przypominamy, że według powyższej uchwały powinni:

 

Rozdział 6.

 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami

 

§ 16.

 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
 2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

 

§ 17. 

 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:
  1. prowadzenie psów na uwięzi, a psów zagrażających otoczeniu i psów ras uznawanych za agresywne oraz ich mieszańców dodatkowo w kagańcu,
  2. sprawowanie skutecznego dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi (zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem),
  3. usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego; obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów przewodników lub psów-opiekunów.
 2. Zabrania się:
  1. wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp.; zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów,
  2. wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,
  3. kąpania psów i innych zwierząt domowych w miejscach publicznych.

 

§ 18.

Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

§ 19.

Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki realizowana jest przez gminę poprzez interwencyjne ich wyłapywanie oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym zwierzętom.

 

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice
Arkadiusz Godlewski