Fundacja Przystanek Schronisko
Numer konta bankowego:
PL 67 1050 1243 1000 0090 3014 0421
SWIFT: INGBPLPW
KRS: 0000431376
NIP: 6351830983

 

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy?

 

Fundacja Przystanek Schronisko uzyskała wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 3 września 2012 roku pod numerem KRS 0000431376. Fundację założyła Aleksandra Molnar, aby pomagać zwierzętom znajdującym się w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach, przy ul. Milowickiej 1b. Nierzadko są to zwierzęta wyrzucone przez swoich właścicieli, niechciane i niekochane, najczęściej psy i koty, jednak Fundacja niesie pomoc wszystkim zwierzakom, które trafiają do schroniska.

Fundacja realizuje swoje cele  poprzez działalność pożytku publicznego:

 • Pomoc zwierzętom w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Katowicach
 • Prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej zwierząt domowych
 • Niesienie pomocy zwierzętom porzuconym i skrzywdzonym
 • Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji
 • Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt, w tym propagowanie programu kastracji i sterylizacji
 • Organizowanie i wspieranie akcji propagandowych i edukacyjnych związanych z ochroną zwierząt, organizowanie szkoleń dla wolontariuszy
 • Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom
 • Występowanie z inicjatywą do odpowiednich władz państwowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zwierzętami
 • Zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych zwierząt pozostających pod opieką Fundacji
 • Organizowanie imprez i akcji mających na celu przekazywanie zwierząt nowym właścicielom i pozyskiwanie środków na działalność Fundacji


 Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

Członkowie Rady Fundacji:

 • Elżbieta Lebiodzik
 • Beata Choroba
 • Olga Wolska
 • Agnieszka Cyganek
 • Piotr Mądry
 • Klaudia Gierga
 • Anna Wolny

Członkowie zarządu:

 • Aleksandra Molnar  - Prezes Zarządu
 • Alicja Świtała – Zastępca Prezesa Zarządu
 • Iwona Cięciwa – Członek

 

Pomóż nam pomagać.

Razem zmieniamy koszmar w bajkę.